Torstö är en pigg Ale med smak av citrus. Alkoholstyrkan ligger på 5,2%

Stora Torstö är den enda helt bevarade gårdsmiljön i Mjörn och har i sin helhet synnerligen stora kulturvärden: Öjordbruket är i stort sett komplett med välbevarad bebyggelse, båtstad och ett ännu hävdat odlingslandskap. Gårdsbebyggelsen återspeglar t.ex.
den agrara ekonomins inriktning och anpassning till de speciella betingelserna på ön.
Den vittnar även om ett traditionellt byggnadsskick från 1800- och tidigt 1900-tal, med stark regional förankring. Särskilt omnämnas måste den förnämliga ladugården från 1913. Odlingslandskapet som numera hävdas med slåtter och fårbete bevarar äldre strukturer av
mycket stort intresse. Överhuvudtaget utgör den lilla gården en väl bibehållen gårdsanläggning.

Stora Torstö är en av fyra öar i Mjörn som har varit bebyggda med små bondgårdar. Gården är nu ensam om att ha denna karaktär i behåll ograverad. Ön blev troligen bebyggd senare än de tre andra öarna, vars bosättning har anor från medeltid och 1600-tal. Först 1825 fördes St. Torstö in i jordeboken.