Bryggeri Sjövik

ETT VÄSTSVENSKT MIKROBRYGGERI

Click to begin

Bryggeri Sjövik

ETT VÄSTSVENSKT MIKROBRYGGERI

Click to begin

Bygget av bryggeriet

En första skiss

07 december 2014

Fjärde byggdagen

01 februari 2015

Sjunde byggdagen

22 februari 2015

Sjätte byggdagen

15 februari 2015

Småpyssel

20 augusti 2017